การใช้คำสั่ง JOptionPane.showMessageDialog

เป็นคำสั่งที่แสดงผลการตอบสนองกับ User ที่ใช้งานในระบบของเรา

ที่ออกมาในรูปแบบของหน้าต่าง เรามาดูโค้ดกันเลย

โค้ด

package th.ac.nu.bc.student.u52343976.compro.ch01;
import javax.swing.JOptionPane;
public class DialogViewer {
public static void main(String[] args){
JOptionPane.showMessageDialog(null,”Hello World”);
}
}

Continue reading การใช้คำสั่ง JOptionPane.showMessageDialog

Greeting การใช้คำสั่ง Println

เป็นคำสั่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะคำสั่ง println จะเป็นคำสั่งที่เพื่อพิมพ์จบแล้ว

โปรแกรมจะทำการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ท่านโดนอัตโนมัติ

1
 <a href="https://soraya.in.th/2010/11/18/greeting-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-println/#more-27" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Greeting การใช้คำสั่ง Println</span></a>

HelloPrinter.java

วันนี้มาแนะนำโค้ดในการเริ่มที่จะเขียนภาษา Java โดยเริ่มจากพื้นฐาน

โดยการเขียนโปแกรมที่ พิมพ์ข้อความว่า Hello, World

1
 <a href="https://soraya.in.th/2010/11/14/helloprinter-java/#more-19" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">HelloPrinter.java</span></a>

hello world

ตัวอย่าง