Captcha กลไกอัตโนมัติป้องกัน Bot Spam โจมตี


เพื่อนๆที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ ก็อาจจะเคยพบเห็นด้วยเหมือนกัน แต่ก็ทำตาม โดยไม่ได้สงสัยว่า “ทำไม ?” รู้แค่ว่าทำตามแล้วมันก็จะทำได้ เจ้าสิ่งที่เห็นนี้เรียกว่าการทดสอบด้วย CAPTCHA ครับ

Continue reading Captcha กลไกอัตโนมัติป้องกัน Bot Spam โจมตี