เทคนิคง่ายๆ การห้ามคลิกขวา โดยใช้ Java Script

เทคนิคง่ายๆ การห้ามคลิกขวา โดยใช้ Java Script ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ในเว็บ Gallery และอื่นๆ ของเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นำรูปภาพของเราไปได้

Continue reading เทคนิคง่ายๆ การห้ามคลิกขวา โดยใช้ Java Script