การทำนาฬิกา Analog เอามาไว้ที่หน้าเว็บของเรานะครับโดยไม่ต้องพึ่ง Flash กันนะครับ

บทความนี้จะเป็นการทำนาฬิกา Analog เอามาไว้ที่หน้าเว็บของเรานะครับโดยไม่ต้องพึ่ง Flash กันนะครับ

Continue reading การทำนาฬิกา Analog เอามาไว้ที่หน้าเว็บของเรานะครับโดยไม่ต้องพึ่ง Flash กันนะครับ

การทำให้ปุ่มนับถอยหลังด้วย Java Script

การทำให้ปุ่ม Button นับ ถอยหลังด้วย Java Script

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type=”text/javascript”>

Continue reading การทำให้ปุ่มนับถอยหลังด้วย Java Script