Archive for the ‘CSS’ category:

สร้างเว็บไซต์แสดงผลแบบ OVERLAY ด้วย CSS

สร้างเว็บไซต์แสดงผลแบบ OVERLAY ด้วย CSS

วันนี้มาดูเทคนิคการใช้งานของ css แบบเจ๋งอีกแบบครับบทความนี้ผมว่าจะเอามาแนะนำนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้สมใจซักที่เป้นการออกแบบจะเรียกว่าแบบ...
Published on: Feb 01 2013
By: soraya
Leave a Comment
สร้างสไลด์โชว์แบบแยกหมวดหมู่ย่อย ด้วย CSS และ JQUERY

สร้างสไลด์โชว์แบบแยกหมวดหมู่ย่อย ด้วย CSS และ JQUERY

หลังจากหายไปพักใหญ่ครับวันนี้เราเลยมาเริ่มเรื่องของการใช้งาน css และ jquery...
Published on: Jan 10 2013
By: soraya
Leave a Comment
สร้างโฟลเดอร์แบบเคลื่อนไหวเหมือน Mac OSX ด้วย CSS3

สร้างโฟลเดอร์แบบเคลื่อนไหวเหมือน Mac OSX ด้วย CSS3

ได้เอามาแนะนำกันซักที่กับการวิธีการสร้างโฟลเดอร์ให้เหมือน Mac OSX โดยการใช้...
Published on: Dec 11 2012
By: soraya
Leave a Comment
สร้างนาฬิกาสีสันแบบเก๋ๆ ด้วย CSS & jQuery

สร้างนาฬิกาสีสันแบบเก๋ๆ ด้วย CSS & jQuery

วันนี้เป็นการสร้างนาฬิกาด้วย CSS และ jQuery โดยการใช้ css ในการจัดการสีและรูปแบบหนุมของรูปวงกลมที่ใช้ในการหมุนคล้ายกับเข็มนาฬิกาโดยเวลาที่กำหนอจะเป็นเวลาปัจุบันโดยกำหนดเป็น...
Published on: Dec 07 2012
By: soraya
Leave a Comment
ทำเครื่องเล่นเสียงที่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยปลั๊กอิน jQuery และ CSS [responsive]

ทำเครื่องเล่นเสียงที่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยปลั๊กอิน jQuery และ CSS [responsive]

เป็นอีกบทความที่เอามาแนะนำในเรื่องของปลั๊กอิน jQuery และการใช้ css โดยการสร้างปุ่ม...
Published on: Dec 06 2012
By: soraya
Leave a Comment
สร้างไอคอนรูปภาพโดยไม่ต้องใช้ภาพด้วย CSS แท้ๆ

สร้างไอคอนรูปภาพโดยไม่ต้องใช้ภาพด้วย CSS แท้ๆ

ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยแนะนำการสร้างไอคอนโดยไม่ต้องใช้รูปภาพและการใช้ CSS...
Published on: Dec 05 2012
By: soraya
Leave a Comment