ตัวอย่าง Web Design ที่สร้างสรรค์กับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์

 


วันนี้ผมเอารูปแบบการสร้างเว็บที่เกินจากแนวคิดใหม่ๆที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการสร้างเว็บยุคโดยจะผลักดันให้เรามีแนวคิดและกำจัดขอบเขตของความคิดแบบเดิมได้โดยในการสร้างเว็บไซต์แบบที่มาให้ดูนี้เป็นการสร้างสรรค์จิตนาการ ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้ที่เข้ามาดูอาจจะได้รับแรงบันดาลใจกับตัวอย่างเหล่านี้จากความคิดสร้างสรรค์และทันสมัยในการออกแบบเว็บถ้าคุณมีความสนใจในแรงบันดาลใจมากขึ้น ในการออกแบบเว็บไซต์

SPACHO

spacho

READYMAG

readymag

ADAM COULOMBE

adam

NANOZOOM

nanozoom

LIFT INTERACTIVE

liftinteractive

LOTTA NIEMINEN

lottanieminen

JOINT


jointlondon

BICIKLI FUMI?

biciklifumic

HEALING HISTORIES

healinghistories

CHILLIPEAR

chillipear

BABEL

babeltheking

 

LAMDASH DNA

panasonic

 

SIDEWALK

sidewalkland

 

IT’S TIME FOR SKYPE

skype

 

EVOENERGY

evoenergy

 

IDIDTHAT.CA

ididthat

 

FOLICURÉ

grupowprojects

 

RULE OF THREE

rule-of-three


 

MAILBOXING

mailboxing

ดาวน์โหลด…..!!!

ขอบคุณข้อมูล http://tympanus.net/codrops

Comments

comments

Powered by Facebook Comments