การแสดงแท็บข้อมูลด้านข้างโดย jQuery

วันนี้เราจะสร้างแท็บข้อมูลด้านข้างที่จะมีสไลด์ออกจากตำแหน่งที่เรากำหนดเลื่อนไว้ล่วงหน้า

แท็บจะแสดงที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสามารถขยายขนาดหน้าเต็มในการแสดงมากขึ้น

กำหนดการเลื่อนเองจะช่วยให้การเลื่อนดูหลากหลายรายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการ

ที่สามารถเพิ่มจะพอดีกับหน้าจอของผู้ใช้เราจะปรับตัวเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับ

จำนวนสูงสุดของรายการที่อยู่ตรงกลางเป็นแนวนอน

ดาวน์โหลด Mirror 1

ที่มา tympanus.net

Comments

comments

Powered by Facebook Comments