การทำปุ่ม Button โดยใช้ CSS

ผลของการทดสอบด้วยแบบปุ่มโดยใช้ CSS3 คุณสมบัติเช่นข้อความเงาและปุ่มที่มีความสวยงาม

และเป็นมิติมากกว่าปุ่มแบบรุ่นเก่าที่ไม่มีมิติและทำให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์เกิดความน่าเบื่อแต่

ในปัจุบันนี้ CSS ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเว็บไซต์มากขึ้นทำให้เว็บไซต์ในปัจุบันมีความ

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นตัวอย่างปุ่มที่ผมนำมาเสนอในวันนี้

ตัวอย่างโค้ดบางส่วน

ดาวน์โหลด Mirror 1

ที่มา tympanus.net

Comments

comments

Powered by Facebook Comments