โปรแกรมคำนวณผลรวมของตัวเลขดัวยภาษา Java

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนคำสั่งในการภาษา Java ที่นำตัวเลขที่ต้องการ

มาใช้และดปรแรมจะทำการคำนวณผลลัพธ์ให้ดดยอัตโนมัติ เรามาดูคำสั่งกันเลยครับ
package th.ac.nu.bc.student.u52343976.compro.ch01;
public class Sum {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10);
}
}
ผลการคำนวณของโปรแกรม
คือ 55
ดาวน์โหลด Mirror 1

Comments

comments

Powered by Facebook Comments