การทำนาฬิกา Analog เอามาไว้ที่หน้าเว็บของเรานะครับโดยไม่ต้องพึ่ง Flash กันนะครับ

บทความนี้จะเป็นการทำนาฬิกา Analog เอามาไว้ที่หน้าเว็บของเรานะครับโดยไม่ต้องพึ่ง Flash กันนะครับ

ขั้นตอน 1:แทรก stylesheet และ Script นี้เอาไปวางที่ Tag?<head> </head>

<xml:namespace ns=”urn:schemas-microsoft-com:vml” prefix=”v” />
<object id=”VMLRender” codebase=”vgx.dll” classid=”CLSID:10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42E”>
</object>
<style>
<!–
v\:* { behavior: url(#VMLRender); }
–>
</style>
<script language=”JavaScript1.2″>

var clocksize=135 //กำหนดขนาดของนาฬิกา

function updatePointers() {
var now = new Date();

secondsPointer.style.rotation = now.getSeconds() * 6;
minutesPointer.style.rotation = now.getMinutes() * 6 + now.getSeconds() / 10;
hoursPointer.style.rotation = now.getHours() * 30 + now.getMinutes() / 2;
}

if (document.all&&window.print){
window.attachEvent(“onload”, initVMLClock);
window.attachEvent(“onresize”, resizeObjects);
}

function initVMLClock() {
resizeObjects();
updatePointers();
window.setInterval(“updatePointers()”, 1000);

}

function resizeObjects() {
var size = Math.min(clocksize, clocksize);
clock.style.pixelWidth = size – 2*(size * 0.045);
clock.style.pixelHeight = size – 2*(size * 0.045);

clock.childNodes.item(0).childNodes.item(0).weight = size * 0.01;

secondsPointer.childNodes.item(0).childNodes.item(0).weight = size * 0.001;
minutesPointer.childNodes.item(0).childNodes.item(0).weight = size * 0.002;
hoursPointer.childNodes.item(0).childNodes.item(0).weight = size * 0.004;

}

function toggle(sId) {
var el = document.getElementById(sId);

el.style.display = (el.style.display == “none”) ? “block” : “none”;
}

//–>
</script>

ขั้นตอน 2: Copy Code ไปวางที่ Tag?<body> </body>ในหน้างานของคุณ

<v:group id=”clock” coordsize=”100 100″ style=”position: relative;”>
<v:oval style=”width: 100%; height: 100%”>
<v:stroke weight=”10px” color=”gray”/>
<!– I removed this gradient fill to match the WebFX color theme
<v:fill type=”gradient” color=”white” color2=”#eeeeff” angle=”225deg”/>
–>
</v:oval>

<v:group id=”secondsPointer” style=”width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px;”>
<v:line from=”50,50″ to=”50,5″>
<v:stroke weight=”2px” endcap=”round” color=”navy”/>
</v:line>
</v:group>

<v:group id=”minutesPointer” style=”width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px;”>
<v:line from=”50,50″ to=”50,8″>
<v:stroke weight=”4px” endcap=”round” color=”navy”/>
</v:line>
</v:group>

<v:group id=”hoursPointer” style=”width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px;”>
<v:line from=”50,50″ to=”50,18″>
<v:stroke weight=”7px” endcap=”round” color=”navy”/>
</v:line>
</v:group>

</v:group>

ดูตัวอย่างได้ที่นี้ https://soraya.in.th/demo/test.html
ที่มา tympanus.net

ที่มา http://www.webthaidd.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments