การใช้คำสั่ง JOptionPane.showMessageDialog

เป็นคำสั่งที่แสดงผลการตอบสนองกับ User ที่ใช้งานในระบบของเรา

ที่ออกมาในรูปแบบของหน้าต่าง เรามาดูโค้ดกันเลย

โค้ด

package th.ac.nu.bc.student.u52343976.compro.ch01;
import javax.swing.JOptionPane;
public class DialogViewer {
public static void main(String[] args){
JOptionPane.showMessageDialog(null,”Hello World”);
}
}

ผลการตอบสนองของโปรแกรม

ตัวอย่าง

Comments

comments

Powered by Facebook Comments