Posts Tagged ‘เว็บไซต์สไตล์เรียบง่าย’:

สร้างระบบการค้นหาแบบ Life Time ด้วย jQuery

สร้างระบบการค้นหาแบบ Life Time ด้วย jQuery

เป็นการใช้ jQuery ในการสร้างระบบการค้นหาแบบ Life Time ซึ่งจุดเด่นจะเป็นการค้นหาคำที่ต้องการและจะทำไฮไลด์ข้อความเพื่อแสดงความเด่นชัดในการค้นหาโดยเราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปภายในหน้าเว็บได้อย่างไม่จำกัดระบบจะทำการค้นหาข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายใน...
Published on: Dec 13 2012
By: soraya
Leave a Comment
เว็บไซต์สไตล์เรียบง่ายแบบ FULLSCREEN ด้วย  jQuery ปลั๊กอิน BookBlock

เว็บไซต์สไตล์เรียบง่ายแบบ FULLSCREEN ด้วย jQuery ปลั๊กอิน BookBlock

ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเอาปลั๊กอิน BookBlock ของ jQuery โดยการสร้างเว็บให้มีการเปิดหน้าต่างพลิกไปมาคล้ายกับสมุดรูปแบบนี้จะเน้นที่ส่วนของ...
Published on: Dec 12 2012
By: soraya
Leave a Comment